Community of Practice als energietransitieversneller

Peter Schmeitz, programmamanager Energieke Samenleving bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was met zijn team recent bij de Community of Practice
betrokken. Lees meer>> DuurzaamDoor

Advertenties

Essay De wijze samenleving; Van democratie naar sofocratie

De samenleving wordt steeds meer een verzameling ‘bubbels’ die mensen verdelen op basis van hun opleidingsniveau, achtergrond en opvattingen. Iedere groep vecht daarbij voor zijn eigen positie en vrijheden. Een samenbindende maatschappijvisie ontbreekt. Populisten die op deze verdeeldheid en onvrede gedijen zijn het gevolg. Daarmee zou de filosoof Plato wel eens gelijk kunnen krijgen: de democratie neigt naar de verkiezing van demagogen of zelfs dictators en helpt zichzelf om zeep…

In dit essay betoog ik dat het daarom niet de juiste weg is om lapmiddelen als referenda in te zetten. Het is tijd om het hele systeem te herzien vanuit de kerngedachten achter Plato’s ideale staat: een rechtvaardige samenleving waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt. Daarin is niet de vrijheid, maar de wijsheid het hoogste goed: het inzicht in de achtergrond en de samenhang van de maatschappelijke vraagstukken, als basis voor een breed gedragen maatschappijvisie over de grenzen van de bubbels heen: van democratie naar sofocratie.

Lees het volledige  Essay hier>>

Essay De autist en de Puber in essaybundel Publieke Pioniers

2013-02-04_publieke_pionier_in_pm

Column ‘De burger Centraal’

Ambtenaar 2.0; Door Miriam van Staden: ‘…Peter was laatst al in het nieuws met een interview in PM over zijn inspanningen om netwerkenderwijs duurzame voedselsystemen te verbeteren. Nu heeft hij een column geschreven over wat het van de overheid, en dus van ons ambtenaren, vraagt als we de burger serieus willen nemen als partij in het netwerk. Niet de burger naar ons toehalen, maar daar zijn waar de burger allang was…’

Lees verder Column ‘De burger Centraal’

Expeditie zadelpijn; 345 km mountainbiken non stop

Op 4 maart 2012 fietsen Jan Fokke Oosterhof en Peter Schmeitz op twee oude mountainbikes non stop van de bron van de Ruhr naar Nijmegen. Een relaas over 345 kilometer gruwelijke allesoverheersende zadelpijn door Jan Fokke…

Lees verder Expeditie zadelpijn; 345 km mountainbiken non stop

Geintegreerd Jaarverslag LNV 2007; mens en werk, mensenwerk

Toekomstvisie veehouderij

2013-09-27_Jaarverslag