Coaching

Coaching is een ander leren leren. Het gaat er in de kern om hoe je je kunt verhouden tot de uitdagingen die je in je leven tegenkomt. Een coach spiegelt en helpt je de oplossingen vinden die je onbewust meestal zelf al beschikbaar hebt.
Een variant daarop is mentoring: als ervaringsdeskundige een tijdje met iemand meekijken.  Dat doe ik vanuit mijn ervaringen als project- en programmamanager bij het Rijk op onderwerpen met veel maatschappelijke (en vaak ook interne) spanning en dynamiek.
Zo is iedereen in zijn leven soms leraar en soms leerling. Die visie past in mijn ideaalbeeld dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving: iedereen heeft unieke kwaliteiten en brengt die in. Op de zwakke punten ondersteun je elkaar. De juiste mens op de juiste plek, een lerende samenleving waarin iedereen aan bod komt.
Ik heb een erkende leergang coaching voor professionals gedaan bij de school voor coaching en heb inmiddels een een stevig aantal jaren praktijkervaring. Ik ben lid van Intercoach, dat voor mensen in de publieke sector werkt, maar ik ben ook direct benaderbaar: ik begeleid bijvoorbeeld ook topsporters en avonturiers met hun diepere levensvragen. Coachgesprekken kunnen diep gaan maar blijven altijd respectvol en veilig.